13.10.2016

Starptautiskās konkurētspējas veicināšana

2016. gada 13. oktobrī SIA “PRIMEA” noslēdza līgumu Nr. SKV-L-2016/856 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta ieviešanu programmā “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana”.
Projekta ietvaros, tuvāko 3-5 gadu laikā, saskaņā ar uzņēmuma izstrādāto eksporta tirgu apgūšanas un mārketinga plānu, plānots piedalīties starptautiskās izstādēs un konferencēs ārvalstīs, lai veicinātu produkcijas noieta apjomus eksporta tirgos- nostiprinātu esošās ārvalstu tirgus pozīcijas dažādu valstu eksporta tirgos, kā arī apgūtu uzņēmumam jaunus ražotās produkcijas tirgus. Izstāžu un konferenču ietvaros tiks demonstrēta un prezentēta  SIA “PRIMEA” ražotā produkcija- dažādu veidu no dabīgām vielām ražoti uztura bagātinātāji. Tāpat plānots veikt ārvalstu tirgos pieprasīto SIA “PRIMEA” ražotās produkcijas un ražošanas procesu standartizāciju un to tālāku sertifikāciju saskaņā ar uzņēmuma esošo un potenciālo ārvalstu klientu un sadarbības partneru prasībām. 
Projekts tiek realizēts sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru un līdzfinansēts 80% apjomā no Eiropas Reģionālās attīstības fonda. 
 
Atpakaļ